Klimalar
  Klimamam kumandadan açtıktan sonra hemen devreye girmiyor.
 Klima ilk çalışmada gereğinden fazla yük çekmemesi için kapanıp açıldıktan sonra veya çalışma modu değiştikten sonra 3 dakika boyunca kendini korumaya alır ve 3 dakika sonunda devreye girer.
  Klima modelleri nelerdir ?
 Dış üniteler klasik ve inverter olmak üzere 2 çeşit , iç ünitelerde ise kaset tipi, yer tavan tipi, salon tipi, döşeme tipi, kanallı split ve paket tipi kanallı klimalar gibi mekan büyüklüğü ve ihtiyacına göre modeller mevcuttur.
  Klimalarda kullanılan inverter teknolojisi nedir ?
 İnverter teknolojisi enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilmiş yeni bir özelliktir. Klimaların dış ünitelerinde bulunan kompresörün devri elektronik donanım desteği ile değiştirilerek, yüke göre kapasite değişimi dolayısı ile enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
  Split klima cihazları, ortamın nem oranını kontrol edebilir mi?
 Split klima cihazları soğutma modunda çalıştırılırken ortamın nem ayarını konfor şartı olan ortalama %45-55 oranında tutacak şekilde ayarlar.
  Split klima cihazları, çok sıcak veya çok soğuk havalarda çalışabilir mı?
 İleri teknolojide üretilmiş split klima cihazları çok sıcak yaz günlerinde ve çok soğuk kış günlerinde verimli bir şekilde çalışmaya devam ederler.
  Split klima cihazları ne kadar elektrik tüketiyor ?
 Bir klima çalışırken belli bir miktar soğutma enerjisi elde edebilmek için elektrik enerjisi harcamaktadır. Alınan soğutma enerjisinin verilen elektrik enerjisine bölünmesiyle ortaya çıkan sabit sayı ne kadar büyük olursa klima cihazının enerji verimliliği o kadar iyi olur. COP denilen bu sabit sayı 2,5'un altında olmamalıdır.
  VRV sistem nedir?
 Tek bir dış üniteye (veya dış ünite grubuna) tek bir bakır boru hattı ile bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız mekanlarda ısıtma ve/veya soğutma ve kısmi havalandırma yaparak istenilen iklim koşullarını sorunsuz sağlayan üstün bir klima teknolojisidir. VRV, ingilizce Variable Refrigerant Volume kelimelerinin (Değişken Soğutucu Akışkan Debisi) kısaltmasıdır. Son yıllarda enerji tasarrufunun, konforun, işletme maliyetlerinin ve hassas kontrolün ön plana çıkmasıyla VRV sistemler HVAC sektöründe önemli bir yer almıştır. Modüler, kompakt ve esnek yapıları ile çok katlı binadan tek bir villaya kadar tüm yapılarda esnek uygulama imkanı sunmaktadır. Bu sistemler bir tek gidiş ve dönüş bakır boru hattı ile birden çok iç üniteyi çalıştırabilen sistemlerdir. Bu özellik VRV sistemler ile Multi Sistemleri birbirinden ayıran en temel özelliktir.
  Kaç çeşit VRV sistem mevcuttur ?
 Günümüzde 5 seri VRV sistem bulunmaktadır. Bu seriler ; a. Sadece Soğutma (Cooling only) Sistem sadece soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. b. Isıtma+Soğutma (Heat-Pump) Sistem hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. Ancak bu seriler soğutmada çalıştırılırken tüm iç üniteler soğutma modunda çalışmak zorundadır. Herhangi bir iç üniteyi ısıtma modunda çalıştırmak mümkün olmaz. Aynı durum ısıtma modunda iken de geçerlidir. c. Isı Geri Kazanımlı (Heat Recovery) Sistem aynı anda hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. d. Su Soğutmalı VRV Isıtma+Soğutma (Water Cooled Heat-pump) Heat-pump VRV’den farkı, ısının hava soğutmalı kondenser ile dışarı atılmayıp, su soğutmalı kondenser yoluyla dışarı atılmasıdır. Sistem hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. Bu seriler de Heat-pump VRV sistemler gibi soğutmada çalıştırılırken tüm iç üniteler soğutma modunda çalışmak zorundadır. Herhangi bir iç üniteyi ısıtma modunda çalıştırmak mümkün olmaz. Aynı durum ısıtma modunda iken de geçerlidir. e. Su Soğutmalı VRV Isı Geri Kazanımlı (Water Cooled Heat Recovery) Heat-Recovery VRV’den farkı ısının hava soğutmalı kondenser ile dışarı atılmayıp, su soğutmalı kondenser yoluyla dışarı atılmasıdır. Sistem aynı anda hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma imkan verir.
  Klima sağlığa zararlı mıdır?
 Kapasitesi ve yeri yanlış seçilmiş kalitesiz bir klima cihazı, sağlığımıza zarar verebilir. Hangi konumda olursa olsun klimanın rüzgarının karşısında durulmamalıdır. Klima çarpmalarının nedeni klima rüzgarının karşısında bulunmaktan kaynaklanmaktadır. Klimaların oluşturduğu rüzgarın ortamda bulunanları rahatsız etmemesi için manuel ve otomatik kanatçıklardan istifade edilmelidir. Bu kanatçıklar gerektiği şekilde ayarlanıp kullanıldığında kesinlikle herhangi bir rahatsızlık söz konusu olmayacaktır. Klima cihazlarının sağlık açısından büyük faydalarının olduğu bilimsel otoriteler tarafından da belirtilmektedir. Özellikle yaşlılar, kalp, şeker veya astım rahatsızlığı olanlara klimatize ortamda bulunmaları tavsiye edilmektedir. Sağlık açısından ev ve işyerlerinde ortalama 23°C sıcaklık ve ortalama %50 bağıl nem ideal koşullardır. Bu değerleri sağlayan en ideal cihazlar da klimalardır.
  Klimaların temizliği ve bakımı ne sıklıkta yapılmalıdır?
 İç ünitelerde bulunan filtrelerin kullanım alanına göre belirli periyotlarda temizlenmesi gerekiyor. Mevsim geçişlerinde olmak yılda en az 2 defa olmak üzere yetkili servisler tarafından ünitelerin bakımının, temizlik ve kontrolünün yapılması gerekmektedir.
  Klima kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
 Klimanın hava üfleme kanatlarının direk insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere gelmemesi tavsiye edilir. Konforlu bir ortam için yazın 20-21 C, kış aylarında ise 27-28 C sıcaklık derecesi uygundur. Klimaların çalıştığı ortamlarda ozona zararlı gaz, sprey vb. yanıcı maddelerin kullanılması tehlikeli olabilir. iç ünite filtrelerinin temizliği sık sık kontrol edilmelidir.
  Heat pump nedir?
 Hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonlarını yapabilen klima sistemlerine heat pump denmektedir.
  Kapasite hesabı nasıl yapılır?
 Kapasite montaj yapılacak mekanın bulunduğu bölgeye, yapı malzemesine, pencere alanına, güneş ışığı alma miktarına , ortamda bulunan kişi sayısına, ek ısı kaynaklarına ve alanın büyüklüğüne göre yetkili kişiler tarafından hesaplanır.
  Btu/h nedir ?
 Btu/h (british thermal unit) ingiliz ısı birimidir. 1 pound suyun sıcaklığını 1 fahrenheit değiştirmek için gereken bir saatlik ısı miktarıdır. 1 watt 3,415 btu/h'a eşittir.
  dB ne anlama gelir? Hangi seviyelerde olmalıdır ?
 dB: kısaltmasının kelime anlamı Desibel’ dir. Diğer bir değişle ses seviyesi de denebilir. Ev ve iş yerlerinde kullanacağımız Split Klima Cihzlarını satın alırken emsallerine göre gürültü seviyesi en düşük olan seçilmelidir. Sezsiz bir ortamda çalışmamız gerekirken veya uyurken dış ortamdaki sesleri bilinçaltımızdan fark ederiz. 40 dB civarı ses seviyesi rahat çalışmamıza ve uyumamıza engel olur. Verimli bir çalışma ve iyi bir uyku için ses seviyesinin 40 dB'in altında olması gerekir.
  Klimam ısıtma modunda açıldıktan sonra direkt hava üflemeye başlamıyor.
 Klima ilk çalışmada fanın iç ortama direkt soğuk havayı vermemesi için rejime gelene kadar yaklaşık 1 ile 4 dakika ön ısıtma işlemi yapar ve yeteri kadar ısındıktan sonra fan devreye girer.
  Klimamdan su akışı sesi geliyor.
 Cihazınızdan gelen bu ses klimanızda dolaşan soğutucu akışkanın sesidir. Bu ses ısıtmada cihazının defrost işlemi yaparken daha çok duyulabilir.
  Klimamdan hava kaçağı sesi geliyor.
 Hava kaçağı sesi genelde cihazın soğutucu akış yönü (çalışma modu) değiştiğinde gerçekleşir. Böyle bir ses cihazın çalışması durduğunda veya ısıtmada defrost işlemi esnasında duyulabilir.
  Klimamdan çatırdama sesleri geliyor.
 Çatırdama sesleri ön kapak gibi plastik aksamlı parçalardan meydana gelir ki sebebi sıcaklık değişiminden kaynaklanan ani genleşme veya büzülmelerdir.
  Dış ünitemden su veya buhar çıkıyor.
 Isıtmada cihazınız defrosta geçtiği zaman dış ünite üzerindeki buzu hızlı biçimde çözmeye başlar ve bu esnada bir miktar su buharı ve su oluşabilir.
  Klimam eski zamanlara göre çok fazla drenaj suyu üretiyor.
 Drenaj suyu miktarı klimanızın bulunduğu odanın sıcaklığı ve nemine bağlı olarak değişebilir. Cihazın fazla drenaj suyu üretmesi bir problem olduğu anlamına gelmemektedir.
  Klimam odayı ısıtıp soğutmuyor.
 

 Aşağıdaki maddeleri kontrol ediniz;

 •  Filtrelerin kirli olmadığından emin olunuz.
 •  İç ve dış ünitenizin hava emişi veya üflemesinde herhangi bir engel olmadığından emin olunuz.
 •  Klima kumandasındaki sıcaklık değerinin uygun değer olduğundan emin olunuz.
 •  Kapıların ve camların kapalı olduğundan emin olunuz.
 •  Fan şiddeti ve yönü ayarlarının uygun olduğundan emin olunuz.
 •  Isıtmada klape aşağıda, soğutmada klape yukarıda durmalıdır.
 •  Oda içerisinde bulunan taze hava fanlarının çalışmadığından emin olunuz.
  Klimam çalışmasını durduruyor çalışma ışığı yanıp sönüyor.
  Filtrelerin kirli olmadığından emin olunuz. İç ve dış ünitenizin hava emişi veya üflemesinde herhangi bir engel olmadığından emin olunuz.
  Klimam normal çalışmıyor.
 Radyo dalgaları bazı zamanlarda klima çalışmasını engelleyebilir. Cihazınızın enerjisini sigortasından kapatıp bir süre bekleyin ve sonra tekrar çalıştırın.
  Klimam çalışmasını durduruyor çalışma ışığı hala yanıyor.
 Cihazı besleyen voltaj çok fazla dalgalanırsa cihaz kendini korumaya alır voltaj dalgalanması düzeldikten 3 dakika sonra çalışmasına devam eder.
  Klimam çalışmıyor çalışma ışığı yanmıyor.
 

 Aşağıdaki maddeleri kontrol ediniz;

 •  Cihazının sigortasının açık olduğundan emin olun.
 •  Cihazınıza gelen enerji kablosunun sağlamca bağlı olduğundan emin olun.
 •  Elektirklerin kesilmemiş olduğundan emin olun.
 •  Kumandanızın pillerinin yeni olduğundan emin olun.
 •  Yanlışlıkla bir timer ayarı yapılmadığından emin olun.